معماری

تری سيليك

لیست داروهای ضد افسردگی

دارو

بهترین داروی ضد افسردگی,قرص ضد افسردگی سرترالین,قرص ضد افسردگی سیتالوپرام,داروهای گیاهی ضد افسردگی,قرص ضد افسردگی بدون عوارض,داروی ضد افسردگی فلوکستین,داروهای گیاهی ضد افسردگی و اضطراب,داروهای ضد افسردگی سه حلقه ای لیست داروهای ضد افسردگی نام دارو نام تجارتی دارو گروه آمی‌تریپتیلین          Amitriptyline تریپتیزول Tryptizol تری سیکلیک کلومیپیرامین  Clomipramin آنا فرانیل Anafranil تری سیکلیک سیتالوپرام  Citalopram سیپرامیلCipramil SSRI دوسولپین    Dosulpine پروتیادن …

ادامه نوشته »