پارسیان لب

تست توبرکولین

تست توبرکولین

آزمون پوستی توبرکولین وقتی فرد سالمی برای اولین بار به عفونت سلی مبتلا می شود ۲ تا ۱۲ هفته بعد، سیستم ایمنی نسبت به آن...
error: Content is protected !!