پارسیان لب

تست مقاومت گلبولي(OF)

اين بيماري به علت اختلال غشاي گلبول قرمز ايجاد مي شود و نقص به طور اوليه در پروتئين اسكلتي غشاء يعني پروتئين اسپكترين است.به...
error: Content is protected !!