معماری

تشخیص آزمایشگاهی پنوموکوک

پنوموکوک و تشخیص آزمایشگاهی

پنوموکوک

پنوموک،بیماری پنوموکوکی،تشخیص پنوموکوها،آزمایش تشخیص باکتری پنوموک.این باکتری بصورت کومنسال(همزیست)در سیستم تنفسی انسان، خوکچه هندی،موش و حیوانات اهلی و خانگی زندگی میکند. خصوصیات: گرم مثبت.بصورت دیپلوکوک.به قطر ۰٫۸ تا ۱ میکرون.بیضی شکل یا شعله شمعی دیده میشوند. پنوموکوک ها معمولا بصورت دو به دو  کنار هم قرار میگیرند.بطوریکه دو انتهای پهن آنها در مجاورت یکدیگر قرار میگیرد.گاهی اوقات در مایعات بصورت …

ادامه نوشته »