معماری

تشخیص آزمایشگاهی کلامیدیا

کلامیدیا (پنومونیه،تراکوماتیس) تشخیص آزمایشگاهی و درمان

کلامیدیا

کلامیدیا باکتری گرم منفی ، کوچک و داخل سلولی میباشد که در رنگ آمیزی گرم به خوبی قابل مشاهده نیست.برای رنگ آمیزی این باکتریها از روش گیمسا ، کاستاندا ، و ماکیاولو میتوان استفاده کرد. دیواره سلولی در کلامیدیا فاقد پپتیدوگلیکان است. این باکتریها فاقد کپسول ، فلاژل ، پیلی و اسپور هستند. کلامیدیا ها در تقسیم بندی جدید خود …

ادامه نوشته »