پارسیان لب

تشخیص دقیق وبا

وبا،راه های انتقال وبا،تشخیص و علائم وبا ، درمان وبا ، شرايط انتقال نمونه به آزمايشگاه،التور و ...   التــور وبا بیماری اسهالی است که توسط باکتریی...
error: Content is protected !!