معماری

تشخیص هموفیلی

تشخیص هموفیلی قبل از تولد

تشخیص هموفیلی

با نمونه گیری از پرزهای کوریون (chorionic villous) در 12 هفتگی حاملگی یا آمنیوسنتز (amniocentesis) در 16 هفتگی می توان اقدام به تهیه DNA و آنالیز ژن از جهت وارونگی یا پلی مرفیسم های ان نمود. شانس از دست دادن جنین و عوارض آن بین 5/ تا 1 درصد با این روش تهاجمی است و چنانچه جنین کبتلا به هموفیلی …

ادامه نوشته »