پارسیان لب

تصویر علمی

تصاویر علمی جدید عنکبوت تالکین هفته گذشته گونه جدیدی از عنکبوت در جنوب شرقی برزیل کشف و نام‌گذاری شد. این گونه جدید از عنکبوت از این...
error: Content is protected !!