پارسیان لب

تصویر پرده بکارت

پرده بکارت (هایمن) لایه ای از جنس پوست  است که تمام یا قسمتی ازدهانه واژن را می پوشاند. Hymen ، نام علمی پرده بکارت...
error: Content is protected !!