پارسیان لب

تعرفه آزمایشگاه 93

بير علمي هفتمين کنگره بين‌المللي و دوازدهمين کنگره کشوري ارتقاء کيفيت خدمات آزمايشگاهي از رشد 25 درصدي تعرفه‌هاي آزمايشگاهي در سال 93 خبر داد...
error: Content is protected !!