پارسیان لب

تعرفه دندانپزشکان

براساس مصوبه هیات وزیران، تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی در سال 1393 اعلام شد.   بر اساس این مصوبه که به امضای اسحاق...
error: Content is protected !!