پارسیان لب

تعیین هفته بارداری

کل بارداری 280 روز (40 هفته / 9 ماه و ده روز) هست.(از روز لقاح ، نه از روز اول پریود ) . اما اصولا...
error: Content is protected !!