معماری

تغذیه ماهی

غذا دادن به ماهی بدون حضور خود در منزل و هنگام مسافرت

غذا دهنده خودکار ماهی1

  تغذیه ماهی ها هنگام رفتن به مسافرت یکی از اشتباهات عمده ی بسیاری از ماهیداران که در بسیاری از موارد موجب مرگ ماهی هایشان می شود ، رها کردن آکواریوم و ماهی ها به حال خود و رفتن به مسافرت است ؛ در صورتی که ماهی ها همانند سایر موجودات زنده به غذا احتیاج داشته و بدون آن زنده …

ادامه نوشته »