معماری

تلفن اسباب بازی

اسباب بازی مناسب برای كودك یازده ماهه

تلفن اسباب بازی

  كودك اكنون با سرعت حیرت آوری در حال رشد و یادگیری است. هر پیشرفتیرا كه دیدید با صدای بلند تشویق كنید.این كار به فرزندتان كمك می كند كه باور كند آنچه دارد انجام می دهد كار بزرگی است.   كودك در این سن چگونه بازی می كند؟ –         او می تواند بدون نیاز به كمك بایستد و در كنار …

ادامه نوشته »