پارسیان لب

تنگی نفس

آسم

آسم چيست ؟ آسم يك بيماری جدی و مزمن ريه است که غالبا با التهاب مجاری هوايي همراه است و ممکن است سبب مشکلات تنفسی...
error: Content is protected !!