معماری

تهیه سرم

انواع سرم های تزریقی و خوراکی

انواع سرم

انواع سرم ها و ترکیبات تزریقی و سرم های خوراکی،ساخت و تهیه سرم و تزریق سرم،تفاوت سرم قندی و نمکی،آشنایی با انواع سرم ها در دسته بندیمحلول های تزریقی همچون سرمها ترکیب شیمیایی و غلظت اسمزی محلول اهمیت فراوانی دارد. ●  ترکیب شیمیایی : محلول نمکی محلول قندی محلول قندی نمکی محلول های جایگزینی پلاسما محلول های قلیایی محلول های …

ادامه نوشته »