پارسیان لب

تين‌الارض

* نام دیگر آن تین‌الارض می‌باشد. ۱٫ طبع آن خیلی گرم و خیلی خشک است. ۲٫ جهت رفع گزش عقرب از این گیاه به صورت ضماد...
error: Content is protected !!