معماری

تکان دادن پا

سندروم پای بی‌قرار (گز گز پاها،دلیل،درمان)

علت گز گز پاها و درمان دارویی گیاهی

شب که می‌شود پاهایشان گزگز می‌کند. انگار حشره‌ای روی پاها راه می‌رود یا اینکه مورمور، سوزش، درد و کششی را در پاهایشان احساس می‌کنند. اسم این اختلال را «سندرم پاهای بی‌قرار» گذاشته‌اند و گفته می‌شود که خانم‌ها بیشتر دچارش می‌شوند. هنوز کسی نمی‌داند که پاها دقیقا به چه دلیل بی‌قرار می‌شوند، اما پزشکان تصور می‌کنند که حاملگی، چاقی، سیگار، فقر …

ادامه نوشته »