پارسیان لب

تکثیر نخل بهشتی

نخل مرداب  -  UMBRELLA PALM CYPERUS ALTERNIFOLIUS : نام علمی   CYPERACEAE  - جگنیان : خانواده باتلاق های جزیره ی ماداگاسکار و جزیره موریس : بومی منطقه پنجه كلاغي,umbrella papyrus, umbrella...
error: Content is protected !!