پارسیان لب

تکثیر نی مردابی

نی مردابی  -  PAPYRUS CYPERUS PAPYRUS : نام علمی   CYPERACEAE  - جگنیان : خانواده آفریقای شمالی : بومی منطقه papyrus sedge , paper reed,پاپيروس : نام های دیگر       نی مردابی: پاپیروس بومی...
error: Content is protected !!