پارسیان لب

تکثیر گل شب تاب

شب تاب  -  PURPLE PASSION GYNURA AURANTIACA : نام علمی   ASTERACEAE  - گلستارگان : خانواده هندوستان : بومی منطقه Purple Passion Vine , گینورا اورانتیاکا : نام های دیگر           شب تاب: شب...
error: Content is protected !!