پارسیان لب

تکثیر گل گلوکسینیا

گلوکسینیا  -  SINNINGIA SPECIOSA GLOXINIA SPECIOSA : نام علمی   GESNERIACEAE  - ژسنریاسه : خانواده برزیل : بومی منطقه Sinningia speciosa hybrids : نام های دیگر       گلوکسینیا: گلوكسينيا گياه گلدار آپارتماني بدون ساقه با...
error: Content is protected !!