پارسیان لب

تکثیر گیاه کالاتیا اورانتا

کالاتیا اورانتا  -  PIN-STRIPE CALATHEA CALATHEA ORNATA : نام علمی   MARANTACEAE  - مارانتاسه , prayer plants : خانواده بومی امریکای مرکزی و جنوبی (کلمبیا ، ونزوئلا) : بومی منطقه کالا‌ته‌آ,Striped,...
error: Content is protected !!