پارسیان لب

تیرگی زیر بغل با دئودرانت ها

ضد عرق ها بهترند یا دئودرانت ها؟ اگر اهل استفاده از محصولات مختلف برای رفع بوی نامطبوع عرق خود باشید، حتما تا به حال...
error: Content is protected !!