پارسیان لب

جراحی تونل کارپال

سندرم تونل کارپال یا سندرم مچ دست یکی از بیماری‌هایی است که به واسطه فعالیت‌های شغلی ممکن است افراد را درگیر کند. قرار گرفتن دست...
error: Content is protected !!