معماری

جراحی منیسک

جراحی منیسک ممکن است احتمال ساییدگی مفصل زانو را افزایش دهد

ساییدگی مفصل

  منیسک ها دو بافت فیبری غضروفی درون زانو هستند که موجب پایداری مفصل شده و در جذب ضربات وارد شده به زانو کمک میکنند. منیسک ها بدنبال ضربات شدید زانو ممکن است پاره شوند و یکی از اعمال جراحی رایج که امروزه زیاد انجام میشود ترمیم منیسک های پاره شده است. اینک یک مطالعه جدید این نکته را مطرح …

ادامه نوشته »