پارسیان لب

جلوگيري از خونريزي

* نام‌های دیگر آن: چادُروار، صبر سقوطری، آلوئه‌ورا، صبر، صبر کموار، ازوال، ازوادزرد خزانه، مقر، شبیار، ایلوا، صبارا، آلوئه کوراسائو، آلوئه هندی، آلوئه بارباد،...
error: Content is protected !!