معماری

جلوگیری از شل شدن پستان

راههای کوچک و سفت شدن سینه های خانم ها

کوچک و سفت شدن سینه ها

شلی سینه ها می تواند در اثر افزایش وزن ، افزایش سن ، در معرض آفتاب قرار گرفتن ، یا کشیده شدن بافت آنها بعلت یائسگی وابسته به هورمون ایجاد گردد . شل شدن پستان یک فرایند طبیعی است که با افزایش سن اتفاق می افتد زمانی که سینه ها نرم شده و قابلیت ارتجاعی خود را از دست  می …

ادامه نوشته »