پارسیان لب

حالت سر نوزاد برای بغل کردن

اگر برای اولین بار است که نوزادی را بغل می گیرید،طبیعی است که کمی استرس داشته باشید اما برای دفعات بعد باید بدانید نوزادتان...
error: Content is protected !!