معماری

حاملگی خارج رحمی

بارداری خارج از رحمی

حاملگی خارج رحمی

بارداری خارج از رحمی زمانی رخ می دهد که رویان به جایی خارج از جایگاه رحمی متصل شود.بیش از ۹۰%از بارداری های خارج رحمی در یکی از لوله های فالوپ جایگزین می شود.مکان های دیگر نادر است و شامل گردنه ی رحم،تخمدان و جایگاه شکمی می شود.   بارداری خارج از رحمی تا چه حد معمول است؟ وقوع بارداری خارج …

ادامه نوشته »