معماری

حرکات اصلاحی گودی کمر

گودی و قوس کمر(علت و درمان،راه های پیشگیری از گودی کمر)

درمان گودی کمر

گودی کمر و فوس کمر،علت و نشانه های گودی کمر،درمان گودی و قوس کمر،پیشگیری از گودی و قوس کمر قوس رو به داخل بیش از اندازه و غیرطبیعی ستون فقرات را گودی کمر یا لوردوز گویند؛ در صورت افزایش یافتن قوس کمر در ناحیه نزدیک به گردن با عارضه کیفوز (گوژپشتی) و در ناحیه کمر با عارضه لوردوز (قوس کمر) …

ادامه نوشته »