پارسیان لب

حشیش

حشيش نام اختصاری گياه شاهدانه هندی( canabis sativa ) است . مهمترين ماده موثر آن تتراهيدروکانابينول می باشد که در سيستم عصبی مرکزی فعال است...
error: Content is protected !!