پارسیان لب

خارش ترک شکم در بارداری

در دوران بارداری ترک خوردن پوست نتیجه ی طبیعی کشش پوست شکم برای پذیرایی از فرزند درون رحمتان است.معمولاً اکثر بانوان باردار روی باسن،...
error: Content is protected !!