پارسیان لب

خشک شدن بند ناف

گیره زدن بند ناف چیست؟ طی بارداری فرزندتان از طریق بند ناف به جفت متصل است.اکسیژن و مواد مغذی دیگر بوسیله جریان خون از میان...
error: Content is protected !!