معماری

خطرات جراحی قد

افزایش قد(طبیعی،جراحی)

جراحی قد

آیا خوابیدن به رشد کمک میکند؟ خوابیدن به اندازه کافی موجب فعالیت بیشتر هورمون رشد میشود. اگر به اندازه کافی بخوابید هورمون رشد در بدن شما عملکرد بهتری داشته و قد شما بلندتر میشود. کم خوابی موجب کاهش ترشح هورمون رشد میشود. هورمون رشد چیست؟ هورمون رشد Human growth hormone ماده ایست که به توسط غده ای به نام هیپرفیز …

ادامه نوشته »