معماری

خطرات مصرف شیر بریده

شیر بریده (خوردن،خواص،خطرات)

شیر بریده

با شیر بریده چه کنیم،خوردن شیر بریده،استفاده از شیر بریده شده،خواص شیر بریده شده،تشخیص شیر خراب،علت بریدن شیر در سوپ،مصرف شیر بریده،شیر بریده چیست؟ بریدن شیر شیر مانده اگر حرارت ببیند؛ آب و مواد سفیده ی آن از هم جدا می شود، که در این حال شیر را بریده می نامند. شیر بریده در واقع دیگر شیر نیست و خواص …

ادامه نوشته »