معماری

خلاقیت

اگر وقت مرتب کردن خانه ندارید

45

مدآنلاین: مرتب کردن خانه به سلیقه، حوصله و وقت نیاز دارد. کافی است سری به کشوهای بزنید. برخی از کمدها را وارسی کنید. گل بخرید، و البته سری هم به آشپزخانه و مواد خوراکی و کابینتها بزنید. ایدههای زیر را با هم میخوانیم. می‌توانید از فرصت استفاده کنید و سری به بازار گل بزنید. حتی راه رفتن در این فضای …

ادامه نوشته »

باغچه، منتظر خلاقیت شماست!

ABC

مدآنلاین: ممکن است شما چنین فضایی در اختیار نداشته باشید یا ممکن است فضای باغ و باغچه خانه شما کوچک باشد، اما هر فضایی که دارید نیازمند دکوراسیون و چیدمان مناسب است. قدر مسلم فضای کوچک باغچه دلیل خوبی برای این نیست که گل‌کاری یا باغبانی را کنار بگذارید. از این فضاهای کوچک می‌توان علاوه بر کاشت گل و گیاه‌های …

ادامه نوشته »