پارسیان لب

خمیردندان زغالی

خمیردندان زغالی و مزیت و معیا آنها.مواد سفیدکننده کربنی یا ذرات زغالی، اثر سایندگی دارند و این اثر می‌تواند هنگامی که با سایش مکانیکی...
error: Content is protected !!