پارسیان لب

خم کننده کوتاه شست

دست مهمترین ابزار حرکتی است که انسان به توسط آن میتواند محیط اطرافش را تغییر دهد. دست هم میتواند برای کارهایی که نیاز به...
error: Content is protected !!