پارسیان لب

خواص عرق شاتره

عرقیات

خواص عرقیات گیاهی عرق مخلوط زیره خواص دارویی: ضدنفخ - اشتها آور - نیرو دهنده نوع گیاه مورد استفاده جهت تقطیر: زیره سیاه Carum carvi umbelliferae از تیره مناطق رویش...
error: Content is protected !!