معماری

خواص پوسته اسفرزه

اسفرزه (خواص،فواید،نحوه مصرف،پوسته)

بارداری  گیاهان دارویی 4

خواص گیاه اسفرزه،پوسته اسفرزه و فواید و مضرات و نحوه مصرف اسفرزه اسپرزه، اسبرزه، اسفیدش، اسفیوس، اسپغل، اسپغول، سفیدخوش، شکم پاره، قارنی یارخ، قارنی یاروق، بذر قطور، بذر قطونا، حشیشه، البراغیث، تبکو، برغوشی فارسی : اسپرزه، اسفرزه عربی: بذر قطونا، حشیشه، البراغیث، اسپغول فرانسه: Psylle انگلیسی: Psylliom نام لاتین: Plantago pslliom، Plantago ovata مشخصات : دانه گیاهی است از خانواده …

ادامه نوشته »