پارسیان لب

خواص چیکو

    چیکو با نام علمی Manilkara Zapota.I گیاهی است از خانواده Spotaceae که نام های علمی دیگری از قبیل Manilkara achras, Zapota.I, Pouteria mammosa برای...
error: Content is protected !!