پارسیان لب

خواص کشمش

کشمش ، میوه‌ی رسیده و خشک انگور است که با توجه به نوع انگور، روش و شرایط خشک کردن و مواد افزودنی مجاز موجود...
error: Content is protected !!