پارسیان لب

خوشه اویز

خوشه اویز  -  MALAYSIAN ORCHID MEDINILLA MAGNIFICA : نام علمی   MELASTOMATACEAE  - ملاستوماسه : خانواده فیلیپین : بومی منطقه خوش آويز : نام های دیگر                 خوشه اویز: اين گياه درختچه اي از...
error: Content is protected !!