معماری

خونریزی بند ناف

گیره زدن بند ناف

گیره بند ناف

گیره زدن بند ناف چیست؟ طی بارداری فرزندتان از طریق بند ناف به جفت متصل است.اکسیژن و مواد مغذی دیگر بوسیله جریان خون از میان جفت و از طریق بند ناف به فرزندتان منتقل می گردد و ضایعات نیز از همان طریق خارج می شود. در اکثر زایمان ها پس از خروج نوزاد،بلافاصله برای متوقف کردن جریان خون بند ناف،گیره …

ادامه نوشته »