معماری

دارلینگتون

گیاه آپارتمانی دارلینگتون

گیاه مار کبری

دارلینگتون  –  COBRA PLANT DARLINGTONIA CALIFORNICA : نام علمی   SARRACENIACEAE  – ساراسنیاسه : خانواده شمال غربی آمریکا : بومی منطقه the california pitcher plant,cobra lily : نام های دیگر             دارلینگتون: گیاه دارلینگتون ،  یک گونه گوشتخوار و تنها عضو از جنس  parlingtonia  و از خانواده  Sarraceniaceae     ( ساراسنیاسه ) میباشد. زیستگاه …

ادامه نوشته »