معماری

داروی گربه

داروهای مورد استفاده برای سگ ها

دارو

استامینوفون ( تایلنول )               Actaminophon ( Tylenol )   موارد استعمال : این دارو به عنوان ضد تب و مسکن در درمان دردهای خفیف سگها بکار میرود. اثرات این دارو مانند آُپرین در کاهش درد و تب می باشد ولی به عنوان عامل ضد آماسی بکار نمی رود بنابراین در درمان آرتریت روماتوئید موثر نمی باشد.   میزان و نحوه …

ادامه نوشته »