پارسیان لب

داروی گربه

استامینوفون ( تایلنول )               Actaminophon ( Tylenol )   موارد استعمال : این دارو به عنوان ضد تب و مسکن در درمان دردهای خفیف سگها بکار...
error: Content is protected !!