پارسیان لب

داروی گیاهی برای کیست تخمدان

کیست تخمدان

تخمدان ها یک جفت جسم بادامی شکل هستند که به اندازه ۲*۳* ۴ سانتیمتر در دو طرف لوله های رحم قرار دارند و وظیفه...
error: Content is protected !!