پارسیان لب

دختر باید چال کمر داشته باشه

چیزی که به نام چال گونه در بین مردم معروف است، همان چاله‌ای است که در ناحیه خنده‌ی برخی از افراد، به‌طور طبیعی و...
error: Content is protected !!