پارسیان لب

درد دندان شیری

دندان شیری به‌عنوان یک نمونه کوچک‌تر دندان دائم و دارای ۲ بخش تاج و ریشه است. گاهی والدین دچار این تصور اشتباه هستند که...
error: Content is protected !!